01.07.2011 - KRÍDLOVA BRÁNA S PRERUŠ. TEPELNÝM MOSTOM

01.07.2011 - KRÍDLOVA BRÁNA S PRERUŠ. TEPELNÝM MOSTOM

Dvojkrídlové brány z masívnych hlinníkových profilov ktoré už nejakú dobu dodávame sa predávaju velmi dobre, a preto sme sa rozhodli tento sortiment ešte rozšíriť. Najnovšie ponúkame dvojkrídlové brány s prerušeným tepelným mostom.

Pokial teda niekto potrebuje mať v garáži dvojkrídlovú bránu s prerušeným tepelným mostom kôli úspore energie sme schopný túto požiadavku splnit. Pohladovo sú staré a nové profily takmer rovnaké. samozrejme hlinníkové profily s prerušeným teplným mostom sú drahšie než tie studené, preto aj cena brány je vyššia.